Meer Krediet !

Welkom op salariskrediet.nl

Indien u met de bank waar ook uw salaris of ander inkomen wordt overgemaakt een kredietlimiet afspreekt spreekt men van een Salariskrediet.
De hoogte van dit limiet is gekoppeld aan de hoogte van het maandsalaris.

100-euroIedereen wil toch het meeste krediet uit zijn salaris slepen ?, daarom willen wij u op deze site allerhande informatie doen toekomen met betrekking tot een divers scala aan financiële aspecten. U kunt hierbij denken aan diverse manieren over het verkrijgen van financiële fondsen tot en met het uitgeven hiervan, maar met uitzondering natuurlijk van het op een criminele manier verkrijgen van deze financiële fondsen…
Iedereen heeft geld nodig, heden ten dage kan men zelden iets gratis verkrijgen want iedereen moet toch weer betalen bij iemand anders om goederen of zaken aan te schaffen.

 Zonnepanelen Leasen

Natuurlijk zullen er ergens nog wel personen zijn die iets gratis voor een ander doen, of voor bepaalde diensten een soort ruilhandel voeren, maar in de westerse wereld zo als wij die momenteel kennen zul je dit niet snel tegen komen.


Sparen of lenen ?

Iedereen die geld nodig heeft zal hiervoor arbeid moeten verrichten, zij het bij een werkgever of als zelfstandig ondernemer, maar altijd geldt de regel; “Voor wat, hoort wat”. Voor veel zaken die men nodig heeft, zoals de dagelijkse boodschappen en de huur bijvoorbeeld kan men vaak volstaan met het salaris dat men verdient iedere maand. Maar wil men vaak extra zaken aanschaffen zoals bijvoorbeeld een auto, motor, boot, TV, stereo etc. spaart men toch iedere maand een deel van zijn/haar salaris zodat men deze zaken kan aanschaffen.loonzakje
“Ja maar”, hoor ik u nu zeggen, “ik kan het geld ook lenen”. Daar heeft u helemaal gelijk in maar in principe is dit het “omgekeerde sparen” voor hetgeen men wil kopen. Na het afsluiten van een lening kan men de gewenste zaken direct kopen, maar dient men achteraf het geleende geldbedrag inclusief rente terug te betalen.
Alleen bij het afsluiten van een lening dient men altijd een klein bedrag meer terug te betalen dan men geleend heeft, de zogenaamde “rente”.
Ook wordt bij leningen een tijdspanne afgesproken waarover men deze lening dient terug te betalen, zo wordt bij kleine leningen vaak een korte doorlooptijd afgesproken van enkele weken en bij grotere leningen praat men over maanden tot jaren.

Hulp bij uw lening keuze